Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen, huisartsen zorggroepen en de Medisch Specialistische Bedrijven van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant.

Het gemeenschappelijke doel binnen het NHN is de continue verbetering van de patiëntwaarde (patiënt-relevante uitkomsten gedeeld door de zorgkosten) voor patiënten met een hartaandoening. 

Meer over...

Innovaties

In de periode 2020 t/m 2022 werkt het NHN toe naar innovaties die zowel impact hebben op het verbeteren van uitkomstenen afnamen van zorgkosten.

Patiëntparticipatie

Binnen de methode van het NHN staat de patiënt altijd centraal. Het is daarom van essentieel belang dat de patiënt en diens kennis en ervaring betrokken wordt bij de continue verbeterprocessen.

Wetenschappelijk onderzoek & publicaties

Binnen het NHN wordt per netwerk data verzameld o.b.v. patiënt relevante uitkomsten en initiële condities. Met deze data trachten we door middel van wetenschappelijk onderzoek de toegevoegde waarde van het NHN aantoonbaar te maken.