Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband van de ziekenhuizen, huisartsen zorggroepen en de Medisch Specialistische Bedrijven van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost-Brabant.

Het gemeenschappelijke doel binnen het NHN is de continue verbetering van de patiëntwaarde (patiënt-relevante uitkomsten gedeeld door de zorgkosten) voor patiënten met een hartaandoening.