Atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren (of boezemfibrilleren) is een hartritmestoornis waarbij de boezems (ook wel atria) van het hart onregelmatig en te snel samentrekken. Hierdoor wordt de hartslag onregelmatig en veel te hoog. De oorzaak hiervan ligt in een verstoring in de normale route van impulsen van de boezems.

Deze hartritmestoornis komt voornamelijk voor bij oudere mensen (55+). Patiënten met atriumfibrilleren worden behandeld om schade aan het hart te voorkomen. Echter, deze hartaandoening is niet levensbedreigend.

Binnen het Nederlands Hart Netwerk is een netwerk geïnitieerd dat zich specifiek richt op het verbeteren van de zorg omtrent atriumfibrilleren. Binnen dit netwerk zijn zowel cardiologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en een diagnostisch centrum uit de regio Zuidoost Brabant (Diagnostiek voor U) betrokken om over de gehele zorgketen verbeteringen toe te passen.

Gedurende de twee- tot driemaandelijkse overleggen wordt de methodiek van het Nederlands Hart Netwerk geëvalueerd. Gedurende deze overleggen is onder andere aandacht voor de evaluatie van patiënt-relevante uitkomsten, nieuwe richtlijnen binnen zowel de 1ste, 2de en 3de lijn en de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt de voortgang van zowel de kwaliteitsregistratie van de atriumfibrilleren-polikliniek als van verscheidene impactvolle innovaties opgevolgd.  Daarnaast wordt toegewerkt naar de implementatie van meerdere verbeterprocessen.

Het Netwerk Atriumfibrilleren is in oktober 2015 gecertificeerd door NVVC-Connect.

MyDiagnostick

Het MyDiagnostick project heeft als doel om ritmestoornissen te screenen bij patiënten in de 1ste lijn. De MyDiagnostick is een medisch hulpmiddel bedoeld om atriumfibrilleren, een veel voorkomende hartritmestoornis, te onderscheiden van het normale hartritme. Door patiënten al in de 1ste lijn te screenen op eventuele ritmestoornissen en patiënten vroegtijdig de juiste therapie te geven, worden mogelijke bloedingen voorkomen. Door de uitvoer van dit project kritisch te evalueren hopen we nieuwe inzichten te krijgen in faciliterende en belemmerende factoren voor het implementeren van toekomstige projecten.

Binnen het Netwerk Atriumfibrilleren is een regionale transmurale zorgstandaard ontwikkeld voor zowel de 1ste, 2de als 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. In de regionale transmurale zorgstandaard staan afspraken beschreven over hoe de zorgprocessen ingericht dienen te zijn voor patiënten met atriumfibrilleren binnen de bij het Nederlands Hart Netwerk betrokken instellingen. Daarnaast staan ook de definities van belangrijke kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces- en structuurindicatoren) beschreven. Deze zorgstandaard wordt volgens de Nederlands Hart Netwerk methodiek continu geëvalueerd en geüpdatet volgens de laatste richtlijnen en wet- en regelgeving.

De zorgstandaard is beschikbaar zowel als digitaal document, als via de RTA ZOB app. Uitgebreidere naslag vindt u hier: zorgstandaard. De toolkit eerste lijn vindt u hier