Coronairlijden

Bij coronairlijden kunnen de kransslagaders worden vernauwd of geblokkeerd. Deze vernauwing of blokkade kan worden veroorzaakt door arteriosclerose. Hierdoor krijgt het hart te weinig zuurstof en kunnen er klachten ontstaan zoals hartkramp. Coronairlijden is een verzamelnaam van de volgende aandoeningen: ST-segment elevatie myocard infarct (STEMI), NON ST-segment elevatie myocard infarct (NON-STEMI), instabiele angina pectoris (IAP) en stabiele angina pectoris (AP).

Binnen het Nederlands Hart Netwerk is een netwerk geïnitieerd dat zich specifiek richt op het verbeteren van de zorg omtrent coronairlijden. Binnen dit netwerk zijn cardiologen, huisartsen, een diagnostisch centrum uit de regio Zuidoost Brabant (Diagnostiek voor U) en de ambulancedienst betrokken om over de gehele zorgketen verbeteringen toe te passen.

Gedurende de twee- tot driemaandelijkse overleggen wordt de methodiek van het Nederlands Hart Netwerk geëvalueerd. Gedurende deze overleggen is onder andere aandacht voor de evaluatie van patiënt-relevante uitkomsten, nieuwe richtlijnen binnen zowel de 1ste, 2de en 3de  lijn en de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt de voortgang van verscheidene impactvolle innovaties opgevolgd. Daarnaast wordt toegewerkt naar de implementatie van meerdere verbeterprocessen.

Het netwerk Coronairlijden is in oktober 2016 gecertificeerd door NVVC-Connect.

Binnen het Netwerk Coronairlijden is een regionale transmurale zorgstandaard ontwikkeld voor zowel de 1ste, 2de als 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. In de regionale transmurale zorgstandaard staan afspraken beschreven over hoe de zorgprocessen ingericht dienen te zijn voor patiënten met atriumfibrilleren binnen de bij het Nederlands Hart Netwerk betrokken instellingen. Daarnaast staan ook de definities van belangrijke kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces- en structuurindicatoren) beschreven. Deze zorgstandaard wordt volgens de Nederlands Hart Netwerk methodiek continue geëvalueerd en geüpdatet volgens de laatste richtlijnen en wet- en regelgeving.

De zorgstandaard is beschikbaar zowel als digitaal document, als via de RTA ZOB app.

Hieronder vind u de meest recente zorgstandaard:

RTA Coronairlijden