Hartfalen

Hartfalen is een chronische ziekte waarbij de pompfunctie van het hart is verminderd. Bij hartfalen pompt het hart niet voldoende bloed rond in het lichaam, waardoor organen en spieren niet genoeg zuurstof krijgen. Je hart gaat langzaam achteruit, waardoor je langzaam klachten als vermoeidheid krijgt bij inspanning en in een later stadium ook in rust. Ook het vasthouden van vocht past bij dit ziektebeeld.

Binnen het Nederlands Hart Netwerk is een netwerk geïnitieerd dat zich specifiek richt op het verbeteren van de zorg omtrent hartfalen. Binnen dit netwerk zijn zowel cardiologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en een diagnostisch centrum uit de regio Zuidoost Brabant (Diagnostiek voor U) betrokken om over de gehele zorgketen verbeteringen toe te passen.

Gedurende de twee- tot driemaandelijkse overleggen wordt de methodiek van het Nederlands Hart Netwerk geëvalueerd. Gedurende deze overleggen is onder andere aandacht voor de evaluatie van patiënt relevante uitkomsten, nieuwe richtlijnen binnen zowel de 1ste, 2de en 3de lijn en de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt de voortgang van zowel de kwaliteitsregistratie van de hartfalen-polikliniek als van verscheidene impactvolle innovaties opgevolgd.  Daarnaast wordt toegewerkt naar de implementatie van meerdere verbeterprocessen.

Het Hartfalen netwerk is in september 2017 gecertificeerd door NVVC-Connect.

Het Care4Hearts project heeft als doel om de (kosten)effectiviteit van de zorgstandaard hartfalen te evalueren en om na te gaan of de zorgstandaard voor hartfalen leidt tot betere uitkomsten voor patiënten met een hartaandoening en tot lagere zorgkosten. Hiertoe wordt zowel retrospectieve data als prospectieve data gebruikt om de (kosten)effectiviteit van de transmurale zorgstandaard voor hartfalen te toetsen.

Binnen het Netwerk Hartfalen is een regionale transmurale zorgstandaard ontwikkeld voor zowel de 1ste, 2de als 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. In de regionale transmurale zorgstandaard staan afspraken beschreven over hoe de zorgprocessen ingericht dienen te zijn voor patiënten met hartfalen binnen de bij het Nederlands Hart Netwerk betrokken instellingen. Daarnaast staan ook de definities van belangrijke kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces- en structuurindicatoren) beschreven. Deze zorgstandaard wordt volgens de Nederlands Hart Netwerk methodiek continue geëvalueerd en geüpdatet volgens de laatste richtlijnen en wet- en regelgeving.

De zorgstandaard is beschikbaar zowel als digitaal document, als via de RTA ZOB app.

Hieronder vindt u de meest recente zorgstandaard, de RTA en de Toolkit eerste lijn:

Zorgstandaard Hartfalen

RTA Hartfalen revisie 2023

Toolkit Hartfalen eerste lijn