Innovaties

Voor iedere hartaandoening waar het NHN zich op richt (atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden en kleplijden) worden impactvolle innovaties ontwikkeld en geïmplementeerd in de volledige zorgketen. Het doel van deze innovaties is om patiënt-relevante uitkomsten te verbeteren en/of zorgkosten te reduceren. Vanwege deze doelstelling worden de geïmplementeerde innovaties ook geëvalueerd op effectiviteit (patiënt-relevante uitkomsten) en kosteneffectiviteit (zorgkosten).

Optimaliseren van farmacologische cardioversies

Bij patiënten met acuut atriumfibrilleren wordt het hartritme normaal gesproken hersteld met behulp van een elektrische stroomstoot, genaamd een elektrische cardioversie. Een alternatief voor deze stroomstoot is een behandeling met medicatie. Dit heeft als voordeel dat patiënten niet meer onder narcose gebracht hoeven te worden en eerder naar huis kunnen. Voor de meeste patiënten zal deze medicatie tot een herstel van het normale hartritme leiden binnen 24 uur. Mocht dit niet zo zijn, dan worden deze patiënten alsnog behandeld met een elektrische cardioversie. Door dit regiobreed aan te pakken hopen we zorgkosten te verminderen en betere uitkomsten voor de patiënt te verkrijgen.

Triage van Non-STEMI patiënten in de regio

Met dit project wil het Nederlands Hart Netwerk graag de zorg verbeteren rondom patiënten met pijn op de borst die verdacht worden van een non-ST-elevatie Myocardinfact (Non-STEMI). Dit is een hartinfarct waarbij de bloedtoevoer naar de hartspier verminderd is, maar zonder dat dit zichtbaar is als een verhoging van een deel van de hartslag (ST-segment) op het hartfilmpje (ECG). Binnen de ambulance wordt een risico inschatting gemaakt op basis van een risico score en het bepalen van het Troponine in het bloed. Hierdoor kan er gekozen worden om de patiënt direct naar een dotter (PCI) ziekenhuis te brengen bij hoog risico of een perifeer ziekenhuis (zonder PCI) bij laag risico. Met deze innovatie hoopt het Nederlands Hart Netwerk de patiënt van betere zorg te voorzien, de duur van ziekenhuisopname te verkorten, het aantal benodigde ambulance ritten te verminderen en zorgkosten te besparen.

Telemonitoring bij hartfalen patiënten

Patiënten met de diagnose hartfalen wordt vaak (her)opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. de gevolgen van het ziektebeeld (o.a. kortademigheid, vermoeidheid of het vasthouden van vocht), resulterend in lagere patiënt-relevante uitkomsten en hoge zorgkosten. Om hartfalen patiënten beter te begeleiden in de thuissituatie is telemonitoring mogelijk een oplossing. Middels telemonitoring worden diverse parameters gemonitord in de thuissituatie (o.a. bloeddruk, hartslag en gewicht) en gemonitord door een verpleegkundige of verpleegkundig specialist. Indien vooraf ingestelde bandbreedtes van de bloeddruk, hartslag of het gewicht worden overschreden wordt door de verpleegkundige of verpleegkundig specialist actie ondernomen. Door deze aanpak regio breed toe te passen zijn we in staat op (her)opnames bij hartfalen patiënten te verminderen resulterend in betere patiënt-relevante uitkomsten en lagere zorgkosten, ofwel een hogere patiëntwaarde.

Ketensamenwerking cardiologische onderzoeken

Patiënten in de regio Zuidoost Brabant doorlopen verschillende diagnostische trajecten afhankelijk van de individuele huisarts en de zorgvraag van de patiënt. Dit kan resulteren in het verlenen van zorg op de verkeerde plaats, maar ook tot dubbele diagnostiek. Binnen een projectgroep, bestaande uit inhoudelijke experts, is een herontwerp gemaakt van de huidige situatie, welke poogt om in een gewenste situatie het proces omtrent cardiale diagnostische onderzoeken te optimaliseren door de kwaliteit van de onderzoeken te verbeteren en het proces beter te stroomlijnen.