Kleplijden

In het hart zorgen vier hartkleppen ervoor dat het bloed de goede kant op stroomt. Door aangeboren hartafwijkingen, infectieziekten, hartinfarcten, stoornissen in de doorbloeding en verouderingsziekten kunnen afwijkingen aan de hartkleppen ontstaan. Daarbij is het soms noodzakelijk om een operatieve behandeling te ondergaan. Dit kan door een hartklep te vervangen (mechanische hartklep) of door het repareren van een (lekkende) hartklep.

Binnen het Nederlands Hart Netwerk is een netwerk geïnitieerd dat zich specifiek richt op het afstemmen van zorgpaden omtrent kleplijden (specifiek aortaklepstenose). Binnen dit netwerk zijn zowel cardiologen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en een diagnostisch centrum uit de regio Zuidoost Brabant (Diagnostiek voor U) betrokken om over de gehele zorgketen verbeteringen toe te passen.

Gedurende de twee- tot driemaandelijkse overleggen wordt de methodiek van het Nederlands Hart Netwerk geëvalueerd. Gedurende deze overleggen is onder andere aandacht voor de evaluatie van patient-relevante uitkomsten, nieuwe richtlijnen binnen zowel de 1ste, 2de en 3de lijn en de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt de voortgang van zowel de kwaliteitsregistratie van de atriumfibrilleren-polikliniek als van verscheidene impactvolle innovaties opgevolgd.  Daarnaast wordt toegewerkt naar de implementatie van meerdere verbeterprocessen.

Het netwerk Kleplijden is in september 2018 gecertificeerd door NVVC-Connect.

Binnen het Netwerk Kleplijden is een regionale transmurale zorgstandaard ontwikkeld voor zowel de 1ste, 2de als 3de lijn in de regio Zuidoost Brabant. In de regionale transmurale zorgstandaard staan afspraken beschreven over hoe de zorgprocessen ingericht dienen te zijn voor patiënten met atriumfibrilleren binnen de bij het Nederlands Hart Netwerk betrokken instellingen. Daarnaast staan ook de definities van belangrijke kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces- en structuurindicatoren) beschreven. Deze zorgstandaard wordt volgens de Nederlands Hart Netwerk methodiek continue geëvalueerd en geüpdatet volgens de laatste richtlijnen en wet- en regelgeving.

De zorgstandaard is beschikbaar zowel als digitaal document, als via de RTA ZOB app.

Hieronder vind u de meest recente zorgstandaard:

Zorgstandaard kleplijden (aortaklepstenose)