Patiëntparticipatie

Binnen de methode van het Nederlands Hart Netwerk staat de patiënt altijd centraal. Het is daarom van essentieel belang dat de patiënt en diens kennis en ervaring betrokken wordt bij de continue verbeterprocessen van het Nederlands Hart Netwerk. Momenteel wordt de patiënt betrokken door samenwerking met de Patiënten Advies Raad, patiëntpanels en Harteraad.

De Patiënten Advies Raad (PAR) heeft een strategische en tactische positie in het Nederlands Hart Netwerk en fungeert voornamelijk als klankbord voor de stuurgroep van het Nederlands Hart Netwerk. De PAR neemt hierbij een toetsende, meekijkende en adviserende rol. De stuurgroep belegt met regelmaat vragen aan de PAR, waarop de PAR na eigen onderzoek en overleg een advies uitbrengt. Dit adviseren gebeurt schriftelijk en met nadere uitleg door de PAR in de stuurgroep. De PAR bestaat uit leden die, vanuit persoonlijke en bestuurlijke ervaringen, vaak als hartpatiënt, de patiëntbelangen goed kunnen verwoorden. Vele leden zijn vertegenwoordiger van een clientraad uit de 1ste of 2de lijn. Bovendien zijn de leden vertrouwd met de werkwijze in de zorg in Zuidoost Brabant.

Patiëntpanels

Binnen het Nederlands Hart Netwerk zijn vier patiëntpanels opgericht passend bij de netwerken binnen het NHN. Elk ziektespecifiek patiëntpanel is opgemaakt uit patiënten met een diverse medische achtergrond en ervaringen met de hartzorg. Tijdens bijeenkomsten van de patiëntpanels geven patiënten als ervaringsdeskundigen advies op nieuwe initiatieven, innovaties en vraagstukken van het Nederlands Hart Netwerk om de hartzorg te verbeteren. Daarnaast kunnen de patiëntpanels ook benaderd worden voor ad hoc vraagstellingen. De patiëntpanels voorzien door hun gedeelde kennis en ervaringen de PAR met de benodigde informatie om strategische en tactische overwegingen te kunnen maken.

Harteraad

De patiëntenvereniging Harteraad helpt mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten met praktische, sociale en emotionele steun. Vanuit deze kennis en ervaringen met de situatie van hartpatiënten helpt de Harteraad met het toetsen of het patiënten perspectief voldoende betrokken wordt binnen de methode van het Nederlands Hart Netwerk. Daarnaast vervult de Harteraad een rol bij het invullen en uitvoeren van subsidies in samenwerking met het Nederlands Hart Netwerk.