Verhalen

Lukas Dekker | Cardioloog, Catharina ziekenhuis

Sinds de oprichting van het Nederlands Hart Netwerk is de samenwerking tussen huisartsen en cardiologen sterk verbeterd, onder andere door hele goede, uniforme werkafspraken. We hebben ook kunnen aantonen dat dit leidt tot betere zorg en lagere kosten.

Belangrijk vind ik ook dat de wetenschappelijke staf is uitgebreid met 3 jonge talenten. We gaan op deze manier nog beter in staat zijn om innovaties toe te passen en te ontwikkelen. De samenwerking met de TU/e speelt hierbij een belangrijke rol.

Hans Janssen | Cardioloog, Anna Zorggroep

Binnen de huidige financiële kaders streven naar optimale regionale samenwerking ter verbetering van de zorg voor onze cardiale patiënt

Pascale Voermans | Voorzitter RvB, SGE zorg

Samen de beste cardiologische zorg leveren, rondom de patiënt, gericht op de toekomst

Ellen Huijbers | Kaderhuisarts en medisch directeur, DOH

De juiste zorg op de juiste plek voor de cardiologische patiënt

Martijn Burg | Cardioloog, Elkerliek ziekenhuis

Hoogwaardige zorg leveren doen we samen

Marly Verheijden | Consulente CVRM-DM, zorggroep DOH

Het NHN staat voor mij voor de samenwerking tussen 0e, 1e en 2e lijn voor eenduidigheid en kwaliteit binnen de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten.

Luc Theunissen | Cardioloog, Máxima Medisch Centrum

Door het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg zijn we in staat om continu van elkaar te leren

Cindy Verstappen | Verpleegkundig specialist, Catharina Ziekenhuis

Het Nederlands Hart Netwerk staat voor mij als een efficiënte netwerkorganisatie, waar kwaliteitsgerichte zorgverlening en de juiste zorg op de juiste plek voorop staat. Ruimte creëren door samen te werken, met gebruikmaking maken van elkaars best practices. Draagvlak creëren tussen alle professionals, gezamenlijk implementeren en effecten van interventies evalueren. Netwerken op micro- meso-  en macroniveau vermindert de lijnen in de zorg. Een gezamenlijke ambitie om de hartfalenzorg naar een nog hoger niveau te tillen binnen de regio, met de patiënt als kapitein.

Baukje Ummels | Manager bedrijfsvoering cluster beschouwende specialismen, Anna Zorggroep

Door de samenwerking tussen de ziekenhuizen en huisartsen zorggroepen in de regio Zuidoost Brabant zijn we in staat de patiënt op de juiste plek te diagnosticeren en te behandelen en daarmee zorgkosten te reduceren.

Jeroen van Tilburg | Manager Zorg en Bedrijfsvoering, Catharina Ziekenhuis

Om continue verbetering van de kwaliteit van zorg na te streven is samenwerking in de volledige zorgketen essentieel.

Martin Schuurmans | Voorzitter, patiëntenadviesraad NHN

Het NHN focust via VBHC op de waarde van de gezondheid van de hartpatiënt. De patiëntenadviesraad geeft de patiënt continue een stevige stem in het Nederlands Hart Netwerk, waardoor we samen de waarde voor de patiënt verder vergroten.